Disclaimer

Internet-vergelijk.com Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Internet-Vergelijk is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s die verstrekt worden via Internet-Vergelijk te verspreiden op welke manier dan ook.

Internet-vergelijk.com besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, heeft Internet-Vergelijk geen invloed op de door de telecomaanbieders verstrekte informatie. Indien je vragen hebt over de prijzen en voorwaarden van de op Internet-Vergelijk gedane aanbiedingen, verwijzen wij je naar de desbetreffende telecomaanbieder.

Beweringen, meningen en uitingen, geuit in mededelingen op Internet-Vergelijk zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs van Internet-Vergelijk. Internet-Vergelijk kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van beweringen, en meningen geuit op Internet-Vergelijk en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de desbetreffende uitingen.

De informatie op Internet-Vergelijk is van algemene aard en is geen persoonlijk advies. Internet-vergelijk kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Met het oog hierop raden we je aan om naast het raadplegen van Internet-Vergelijk ook op een andere manier inlichtingen in te winnen of onderzoek te doen naar wat in jouw situatie de beste keuze is.

Wij verzoeken je vriendelijk om eventuele onjuistheden op deze website aan ons te melden op het volgende mailadres: privacy@internet-vergelijk.com